ویژگی های تابلوهای اتوماسیون صنعتی (PLC)

هماهنگ سازی  ودسترسی آسان و سریع به بخش کنترل یک کارخانه و با یک مرکز صنعتی است.این تابلوها دما و رطوبت ، سرعت خط تولید و …. را باسیستم مانیتورینگ دریافت کرده و به صورت همزمان به کمک نمایشگرها و سیگنال ها در اتاق کنترل نمایش می دهند و با کمک نرم افزار ذخیره شده کنترل را بصورت اتوماتیک یا دستی انجام می دهند.

کاربرد های تابلوهای اتوماسیون صنعتی (PLC)

به جرات می توان گفت که امروزه این تابلوها بخش جدایی ناپذیر صنعت هستند و در اکثر کارخانه ها و صنایع پتروشیمی و نفت و گاز کار برد دارند .

متریال های تابلوهای اتوماسیون صنعتی (PLC)

  1. CPU
  2. ANALOG OUTPUT & INPUT Module
  3. DIGITAL OUTPUT & INPUT Module
  4. POWER SUPPLY
  5. HMI