متریال

لوازم اندازه گیری

تجهیزات حفاظت مدارات

شاسی های فرمان پذیر

چراغ سیگنالهای نمایشگر وضعیت

کاربرد

کاربرد بیشمار تابلو حفاظت کنترل ، فرمان شامل راه اندازی و کنترل خطوط در کارخانه ها ومجموعه های بزرگ مانند مترو می باشند .

ویژگی

امکان اندازه گیری و نمایش و ثبت پارامترهای مختلف از قبیل توان، ولتاژ، جریان و ضریب توان

امکان نمایش خطای صورت گرفته

امکان صدور فرمان باز و بسته کردن کلید ها به صورت فرمان از روی درب تابلو یا از راه دور