ویژگی های تابلو برق اتوماتیک و راه اندازی برق شهر و ژنراتور

قابلیت کنترل به صورت اتوماتیک و دستی و فرمان از اتاق فرمان ، قابلیت سنکرون کردن دیزل با شبکه ،امکان برنامه ریزی نویسی و کنترل توسط PLC

کاربرد های تابلو برق اتوماتیک و راه اندازی برق شهر و ژنراتور

این تابلو جهت سنکرون یا پارالل کردن برق شهر با یک یا چند ژنراتور یا UPS به کار برده می شود. کاربرد اصلی این تابلو جهت جابجایی دو ورودی برق شهر با برق ژنراتور یا UPS با اولویت برق شهر است. به عبارت دیگر این تابلو به گونه ای طراحی می گردد تا یک سیستم همواره دارای برق باشد و مصرف کننده هیچگاه بدون برق نشود.

متریال های تابلو برق اتوماتیک و راه اندازی برق شهر و ژنراتور

کلید های اتوماتیک و هوایی ،کنتاکتورها ،لوازم اندازه گیری  ،PLC،  و بردهای کنترلی