این تابلوها در محدوده ولتاژی 1 تا 36 کیلو ولت می باشند و اصولا یک محفظه فلزی ایستاده شامل اسکلت یا چارچوب نگهدارنده با قابلیت دسترسی از جلو هستند که تجهیزات قطع و وصل کننده مانند دژنگتور و سکسیونر و کنتاکتور خلاء و همچنین تجهیزات اندازه گیری و نمایش دهنده ها و شینه های ارتباطی و رله های حفاظتی را در خود جای می دهند

ویژگی ها تابلو برق صنعتی فشار متوسط

این تابلوها باید دارای استاندارد ویژه از قبیل اجناس و تجهیزات مورد تایید و دارای گواهی کیفیت باشند و همچنین باید در چیدمان تابلو دقت فراوان شود.

  • دارای استاندارد IEC
  • دارای حفاظت های ویژه مانند ( فاصله عایق – عایق بندی مناسب و …

استفاده از تجهیزات معتبر و دارای استاندارد ها و گواهی های تست

کاربرد تابلو برق صنعتی فشار متوسط

-انتقال قدرت از شبکه اصلی به پایین دست (36 کیلوولت ویا24 کیلوولت)،(پست یا پاساژ)

2-قرارگرفتن در رینگهای ارتباطی (24 یا 36 کیلوولت)

3-جهت مصارف با قدرت های بالا در صنعت (3.3 یا 3.6 کیلوولت)

متریال تابلو برق صنعتی فشار متوسط

-کلیدهای دژنکتور

2-کلیدهای سکسیونر قابل قطع ویا غیر قابل قطع زیر بار

3-تجهیزات اندازه گیری  و نشان دهنده ها

4-ترانس جریان و یا ولتاژ

5-خازن های فشار متوسط

6-سکسیونرهای ارت