ویژگی های تابلو برق سیستم مدیریت ساختمان BMS

 • سیستم کنترلی با قابلیت برنامه ریزی زمانی عملکرد
 • کاهش چشمگیر هزینه های مربوط به نگهداری و بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی
 •  امکان مانیتورینگ و کنترل تمامی نقاط ارائه تحت کنترل از طریق اینترنتهای تابلو برق سیستم مدیریت ساختمان BMS

  کاربرد های تابلو برق سیستم مدیریت ساختمان BMS

  به طور معمول از BMS در اکثر ساختمانها برای کنترل تأسیسات گرمایش و سرمایش، روشنایی و کنترل تردد بهره برداری می شود

  متریال های تابلو برق سیستم مدیریت ساختمان BMS

  ماژول رابط شبکه، ماژول رابط یونیورسال(UNIVERSAL)

  ماژول فنکوئل(سرمايش- گرمايش)

  ماژول کنترل پرده

  و منبع تغذیه