ویژگی های تابلو برق صنعتی فشار ضعیف توزیع

1-استفاده از اسکلت های مناسب در آمپراژهای مختلف

2-رعایت حفاظت های محیطی

3-دسترسی آسان به تجهیزات توام با ایمنی مناسب

کاربرد تابلو برق صنعتی فشار ضعیف توزیع

1-عموما بعد از پست ها جهت انشعاب قدرت به مراکز مختلف می باشد.

2-استفاده در مراکز تاسیساتی ،بیمارستانی، مدارس، کارگاهها و …

متریال تابلو برق صنعتی فشار ضعیف توزیع

1-کلیدهای اتوماتیک

2-کلیدهای مینیاتوری

3-فیوز های HRC  در انواع مختلف

4-کنتاکتور

5-شینه های مسی و کابل و سیم

6-کانال های هدایت سیم و لوله های عایقی

7-مقره های اتکایی

8-نشانگر ها و لوازم اندازه گیری

9-کلیدهای ساده و بدون حفاظت وقابل قطع زیربار ( کلیدگردان و …)