ویژگی های تابلو برق قابل نصب در فضای آزاد با کلاس حفاظتی بالا OUT DOOR

تابلو برق های بارانی با درجه حفاظت IP 54 ~ 56 طراحی می شوند، دارای کلاهک مخصوص بوده که می توان شیب آن را متناسب با نصب از هر چهار طرف تنظیم کرد. قسمت های قابل نفوذ در تابلو های مذکور توسط نوارهای لاستیکی کاملا آب بندی می گردند.

کاربرد های تابلو برق قابل نصب در فضای آزاد با کلاس حفاظتی بالا OUT DOOR

طبیعتا چون در فضای باز کاربرد دارند باید دارای درجه حفاظت بالایی باشند.